lei-kood

juuni 27, 2023
Kuidas LEI mõjutab finantsregulatsiooni

Kuidas LEI mõjutab finantsregulatsiooni ja nõuetele vastavust

Juriidilise isiku tunnuskood (LEI) on 20-täheline tähtnumbriline kood, mis on loodud finantstehinguid tegevate juriidiliselt eristuvate üksuste üheselt mõistetavaks identifitseerimiseks, pakkudes seega standardiseeritud ülemaailmset üksuste tuvastamise süsteemi. […]
Taotle LEI kood
Eesti