LEI-koodi täielik juhend

Mis on LEI-kood?

Juriidilise isiku ülemaailmne tunnus (LEI) on 20-kohaline tähtnumbriline kood, mis sisaldab võtmeinfot finantstehingutes osalevate juriidiliste isikute kohta. 

Kõik väljastatud LEI-koodid on avalikult kättesaadavad ja moodustavad osa ülemaailmsest kataloogist, mis suurendab oluliselt finantssüsteemi läbipaistvust, dokumenteerides, kes on ülemaailmsetel finantsturgudel kes. Samuti peegeldab iga LEI-kood infot juriidilise isiku omandistruktuuri kohta, mis demonstreerib üheselt seda, kes igas finantstehingus mida omab. Finantsandmete kvaliteedi tagamiseks moodustati LEI regulaarse järelevalve komitee, mille puhul on tegemist organiga, mis registreerib ja kontrollib regulaarselt andmeid vastavalt rangetele reeglitele ja protseduuridele, tehes niimoodi kindlaks selle terviklikkuse, usaldusväärsuse ja kasutatavuse. 

Kiireks LEI-koodi registreerimiseks täitke lihtne registreerimisvorm.

Kuidas see kõik alguse sai?

Globaalsed finantsturud on ääretud. Ainuüksi NYSE nimekirjas on üle 2400 firma ja see on ainult üks aktsiaturg. Organisatsioonid ise kasvavad üha enam komplekssemaks, luues seotud entiteetide läbipõimunud võrgu. Katsumus on tuvastada kes on kes, kes omab keda ja kes omab seda, mis on tõeline. Ning vead on kulukad ja nende parandamine on keeruline.

See katsumus pole olnud kunagi ilmselgem kui finantskriisi ajal. Kui Lehman Brothers aastal 2008 pankrotti läks, oli see aastakümnete kõige suurema finantskriisi märgiks, regulaatorid ja finantsasutused üle kogu maailma rabelesid, et hinnata kiiresti maksujõuetuks muutuva panga turuekspositsiooni täielikku ulatust ning levikut ülemaailmsetele finantsturgudele. Miks see juhtus? Globaalne finantssüsteem muutus üksteisega seotud turuosaliste laiaulatusliku võrguga keerukamaks, aga finantsandmete süsteemid ei jõudnud suureneva keerukuse kiirusele järele. Turuosaliste põimitud võrgu lahti harutamine, mida mõjutas Lehmani pankrott, oli katsumus. Samal ajal kui kriis lahti hargnes, levis probleem teistesse panga pankrotist mõjutatud entiteetidesse nagu kulutuli, paljastades ülemaailmsete finantssüsteemi nõrgad kohad. See rõhutas kiireloomulist vajadust ühtse ülemaailmse süsteemi järele, mis lubaks nii regulatoorsetel kui erasektoril ainulaadselt ja üheselt tuvastada finantsühendusi turuosaliste vahel ning mõista paremini nende tõelist individuaalset ja finantssüsteemi ülest haavatust riskide suhtes.

Esimene vajalik samm selleks on kindlustada kõigi finantstehingutes osalevate juriidiliste isikute unikaalsed identifikaatorid. Seetõttu loodi LEI. Nüüd on see integreeritud EL-i finantsturge reguleerivatesse õigusaktidesse (laiemalt tuntud kui MiFID, finantsinstrumentide turu direktiiv), LEI võimaldab luua finantstehingutes osavõtvatele juriidilistele isikutele selged ja unikaalsed identifitseerimiskoodid, ühendudes põhiteabe. 

Rohkem US & ELi LEI Regulatsioonide kohta

Kuidas LEI töötab

Kuidas saada LEI kood?

LEI koode väljastab heakskiidetud kohalik operatsiooniüksus (LOU) kuna rahvusvahelised äritavad ja raamtööd võivad erinevates jurisdiktsioonides märkimisväärselt erineda, ning seetõttu on kohalikud teadmised ettevõtete organisatsiooniliste raamtööde, äritavade ning infrastruktuuri kohta kriitilise tähtsusega, et määrata koode, mis peegeldaksid äriliste entiteetide kohta kogu asjakohast informatsiooni. 

Kui teil on vaja LEI koodi, siis peate kohaliku operatsiooniüksuse väljaandjate hulgast leidma sellise, kes tegutseksid LEI koodi saada tahtvate juriidiliste isikute põhipunktina. LEI saamine mistahes kohalikelt üksustelt nõuab esialgse registreerimistasu maksmist, pärast mida tasutakse iga-aastast hooldustasu. Kõik need tasud on mõeldud kohaliku operatsiooniüksuse töökulude katmiseks ning osa nendest tasudest jagatakse mittetulundusühinguga Global LEI Foundation.

Kellel peab LEI olema?

LEI koodi saab taotleda iga juriidiline isik, kes kavatseb osaleda finantstehingus. Euroopas on nõudeks, et kõik finantstehingutest osa võtvatel juriidilistel isikutel peab olenemata nende päritolust olema LEI kood. See tähendab, et kui te olete USA pank, kes otsustab kaubelda väärtpaberitega Euroopa aktsiaturul, siis peab teil enne kauplemiseks loa saamist olema LEI kood.

Miks on LEI koodid olulised?

LEI koodi eelised

Kuidas LEI koodid loovad firmadele väärtust üle kogu maailma.

Kuigi LEI koodid toovad ääretuid eeliseid üldiste riskipositsioonide hindamisel kõigil turgudel, ja sellisena viib nende päritolu tagasi rahvusvaheliste finantsregulatsioonide algatusteni, ning samuti on olemas äriline põhjus erasektorile nende unikaalsete identifitseerimisnumbrite rakendamiseks. See põhjus on kasvanud järjest tugevamaks digitaliseerimisega, mis levib üle kogu globaalse ärikeskkonna.

Andmepõhises maailmas on ligipääs usaldusväärsetele andmetele kõige olulisem. Sellel põhinevad automatiseerimisest ja efektiivsusest saadud kasud ajendavad ROId ja konkurentsieelist, võimaldades ettevõtetel püsida konkurentsiülesena. Sellegipoolest, et autoriseerimine oleks võimalik, peavad finantsandmed olema kättesaadavad, usaldusväärsed ja kasutatavad. 

Esmane samm usaldusväärsete finantsandmete tagamise protsessis on finantstehingute osaliste identifitseerimine. Sellegipoolest, keerukas ärimaailmas on identiteedi tuvastamine ja kinnitamine tihti aeganõudev, kulukas ja keerukas ülesanne. Näiteks võib suurtel rahvusvahelistel pankadel olla üle kogu maailma tuhandeid opereerivaid juriidilisi isikuid. 

Kuigi kõik on kasvamas järjest komplekssemaks, siis kalduvad nad ikka oma andmeid kuhjama. Need andmed jagatakse tavaliselt mitme andmebaasi ja platvormi vahel, millest igaühel on oma komplekt identifikaatoreid. Selline lähenemine takistab oluliselt andmete kogumist üle kogu organisatsiooni. Minevikus oli selliste erinevate andmete kogumine ja võrdlemine üle organisatsiooniliste osade, turgude ja geograafiliste paikkondade ääretult aeglane ning nõudis ressursse, mille oleks saanud rakendada kuhugi mujale. 

Aga nüüd on olemas LEI. Unikaalne ülemaailme identifikatsiooninumber, mis tuvastab usaldusväärselt kõik finantstehingutes osalevad pooled. LEI kood võimaldab organisatsioonidel tõsta operatiivset efektiivsust, samas suurendades finantstehingute terviklikkust ja turvalisust. 

LEI mõju investeeringute tootlusele (ROI) on hiiglaslik. Hiljutise McKinsey uurimuse hinnangutel võib üksi tehinguga liituv klient finantstäänustelt säästa 5-10%. Aga LEI kasutegurid lähevad palju kaugemale siis kui klient liitub teise kliendi elutsükli staadiumitega. Näiteks, märkimisväärselt juriidiliste isikute tuvastamist ja verifitseerimist lihtsustavad LEI-koodid võimaldavad teha paremaid otsuseid selle kohta, kellega äri teha, samas praktiseerides tehingute selgust ja usaldusväärsust, vastavuse aruandeid ning riskide monitoorimist. 

Järgmised sammud

LEI-koodi kasutatakse turgude ja jurisdiktsioonide üleselt finantstehingutest osa võtvate juriidiliste isikute unikaalseks tuvastamiseks. LEI-kood on ülemaailmsete finantstehingute vältimatu osa. LEI-koodid on väärtuslikud igas protsessis, mis nõuavad vastaspoole tuvastamist ja verifitseerimist. Need kõrvaldavad finantstehingutest ebaselgused ning praktiseerivad turvalisust ning usaldusväärsust, et tagada ülemaailmsed efektiivsed ja ohutud tehingud. Andmeid edastatakse väliselt järelevalveametitele ning kasutatakse seesmiselt riskihalduseesmärkidel, mis on järjepidavamad ja paremini kasutatavad.

LEI-koode kasutades ei raiska erasektor ebaefektiivsete protsesside tõttu tehtud tehingutele aega ega raha. Kui te tahate võtta osa finantstehingust, siis veenduge, et hangite enne LEI-koodi, et kindlustada usaldusväärsem info, kuid samas võimendada ka operatsioonilist efektiivsust, sääste tehingutelt ning vähendada tehinguaega klientidega, kellel need unikaalsed indetifitseerimiskoodid on. LEI-koodi saamiseks täitke lihtne registreerimsivorm ja te saate selle kõigest mõne tunniga. Alustage oma finantstehingute teekonda rahuliku meele ja enesekindlusega.

 

Taotle LEI kood
Eesti